• Onteigeningen 2000 – Inleidende beschouwingen, Intersentia 2000

 • Onteigeningen: de voorafgaande fase – De voorafgaande fase in de praktijk, Intersentia 2006

 • De onteigeningsvergoeding: het juridisch regime – Typologie van de schadeposten in onteigeningszaken, Intersentia 2009

 • De onteigeningsvergoeding: de positie van derden bij onteigening – Praktische benadering schadeposten, Intersentia 2009

 • De onteigeningsvergoeding: het juridisch regime – Schadeloosstelling en rechtsherstel bij onwettige onteigening i.s.m. Jan Ghysels, Intersentia 2009

 • Bedrijfsschade bij onteigeningen – Waardering van bedrijfsschade, een praktische benadering i.s.m. Hans Vanroose, Intersentia 2011

 • Liber Amicorum Dirk Lindemans – “Onteigening: de “nota der leidinggevende feite”, deontologie en openbaarheid van vergelijkingspunten i.s.m. Jan Ghysels, Die Keure 2010

 • Het Rooilijnendecreet van 8 mei 2009: Rooilijnplannen: een praktische benadering, Instituut voor Administratief Recht KULeuven 2010

 • Grondverwerving en onteigening door lokale besturen – De aan een onteigening voorafgaande fase, Intersentia 2012

 • Eigendomsbeperkingen: de erfdienstbaarheid van openbaar nut – Erfdienstbaarheden van openbaar nut & vergoeding - beschouwingen vanuit de praktijk, Intersentia 2012

 • Liber Amicorum Martin Denys – De geschiktheidswaarde van woningen bij onteigening, Intersentia 2012

 • Afpaling – De afpaling: systematiek en aandachtspunten, Intersentia 2014

 • Onteigeningen in Vlaanderen na 2014 - Enkele pijnpunten bij de begroting van onteigeningsschade, Intersentia 2015

 • Gedeeltelijke onteigening, medeauteur J. Toury, Intersentia 2015

 • Kadaster – De waarde van kadastrale gegevens, i.s.m. R. Moors, Intersentia 2016

 • Planschade en planbaten – Planschade en planbaten in concreto, i.s.m. R. Moors, Intersentia 2018

 • Openbaar domein - Enkele praktische beschouwingen omtrent openbare domeingoederen, Intersentia 2019

 • Gemeentewegen – De waardevermeerderingen en -verminderingen ten gevolge van het ontstaan, wijzigen of opheffen van een gemeenteweg en de afpaling van een gemeenteweg, Intersentia 2020

 • In voorbereiding: Grenzen aan en van publieke domeingoederen

 • In voorbereiding: Waardering van zakelijke deelrechten

Publicaties van de voorbije jaren