• 19 mei 2000: colloquium KBLL Onteigeningen - Voorzitter

 • 28 oktober 2005: colloquium CROW - Onderhandelen en contracteren met de overheid over de verkoop van een onroerend goed

 • 20 december 2007: colloquium CROW - Typologie van diverse schadeposten bij onteigening

 • 17 oktober 2008: colloquium CROW - Praktische benadering schadeposten bij onteigening

 • 21 november 2008: colloquium KCLE - De landmeter-expert als bouwmeter

 • 09 oktober 2009: colloquium KCLE - De rol van de landmeter-expert bij eigendomsoverdracht

 • 25 mei 2010: colloquium CROW - De onderhandeling door het bestuur zelf voor de minnelijke verwerving

 • 9 september 2010: Instituut voor Administratief Recht KU Leuven – Het rooilijnendecreet van 9 mei 2009

 • 19 oktober 2011: colloquium CROW – Erfdienstbaarheden van openbaar nut & vergoeding - beschouwingen vanuit de praktijk

 • 15 maart 2013: studiedag IFE Onteigening: stel uw procedure veilig – Ondernemingsschade bij onteigening

 • 18 oktober 2013: colloquium CROW – Afpaling, eigendoms- en bezitsvordering – De minnelijk afpaling

 • 17 oktober 2014: colloquium CROW – Onteigeningen in Vlaanderen na 2014 – Enkele pijnpunten bij de begroting van onteigeningsschade

 • 21 oktober 2016: colloquium CROW – Kadaster – De waarde van kadastrale gegevens i.s.m. Ruth Moors

 • 20 oktober 2017: colloquium CROW – Planschade en planbaten – Planschade en planbaten in concreto i.s.m. Ruth Moors

 • 15 maart 2018: lezing Hogeschool Vives Kortrijk – Waardering van zakelijke deelrechten

 • 19 oktober 2018: colloquium CROW – Openbaar domein - Grenzen aan en van het openbaar domein

 • 14 februari 2019: lezing Hogeschool Vives Kortrijk – Kadaster

 • 6 februari 2020: studiedag KU Leuven en CROW – Gemeentewegen – De waardevermeerderingen en -verminderingen ten gevolge van het ontstaan, wijzigen of opheffen van een gemeenteweg en de afpaling van een gemeenteweg

 • 13 februari 2020: lezing Hogeschool Vives Kortrijk – Openbaar Domein

 • 11 maart 2021: lezing Hogeschool Vives Kortrijk – Afpaling & opzoekingen

 • 23 oktober 2021: colloquium CROW – Onteigeningen in Vlaanderen na het Onteigeningsdecreet – Gedeeltelijke onteigening i.s.m. John Toury

LEZINGEN