• Onteigeningen 2000 – Intersentia 2000

 • Onteigeningen: de voorafgaande fase – De voorafgaande fase in de praktijk, Intersentia 2006

 • Onteigeningen en eigendomsbeperkingen onder de grond en in de lucht, Intersentia 2008

 • De onteigeningsprocedure, Intersentia 2007

 • De onteigeningsvergoeding: het juridisch regime, Intersentia 2009

 • De onteigeningsvergoeding: de positie van derden bij onteigening, Intersentia 2009

 • De onteigeningsvergoeding: het juridisch regime, Intersentia 2009

 • Bedrijfsschade bij onteigeningen – Intersentia 2011

 • Grondverwerving en onteigening door lokale besturen, Intersentia 2012

 • Eigendomsbeperkingen: de erfdienstbaarheid van openbaar nut, Intersentia 2012

 • Onteigeningen en eigendomsbeperkingen: actuele evoluties, Intersentia 2012

 • Liber Amicorum Martin Denys – Vijftig jaar bescherming van het eigendomsrecht, Intersentia 2012

 • Afpaling, Intersentia 2014

 • Onteigeningen in Vlaanderen na de zesde staatshervorming, Intersentia 2015

 • Kadaster, Intersentia 2016

 • Overheidsbeperkingen op vastgoedgebruik, Intersentia 2017

 • Planschade en planbaten, Intersentia 2018

 • Openbaar domein, Intersentia 2019

 • Niet-vergunde constructies - tussen gedogen en regulariseren, Intersentia 2020

 • Gemeentewegen, Intersentia 2020

 • Erfgoed & eigendomsbescherming, Intersentia 2020

 • Onteigeningen in Vlaanderen na het Onteigeningsdecreet, Boom Juridisch Antwerpen 2022

 • Klimaatregelen en vergoedingsmodaliteiten, Boom Juridisch Antwerpen 2023

EDITOR